MRT vasitəsilə hansı xəstəlikləri və dəyişiklikləri aşkar etmək mümkündür?


MRT vasitəsilə hansı xəstəlikləri  dəyişiklikləri aşkar etmək mümkündür? 
 
 Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) - insan bədəninin bütün daxili orqanlarını müayinə etməyə imkan verir  dərin yerləşmiş bioloji toxumların vizuallaşmasını təmin edir 
 
MRT -vasitəsilə orqanlarda yaranmış müxtəlif xəstəlikləri  dəyişiklikləri aşkar etmək mümkündür 
 
MRT müayinə metodu ilə əsasən insan orqanizminin aşağıdakı anatomik nahiyyələri  sistemləri müayinə olunur 
baş beyin 
hipofiz 
orbita 
fəqərə sütunu 
onurğa beyni 
boyun 
döş qəfəsi orqanları 
qarın boşluğu orqanları 
çanaq orqanları 
sümük-oynaq sistemi 
yumşaq toxumalar 
damarlar 


MRT necə aparılır 


Bir qayda olaraqhəkimlər prosedur ərəfəsində dərman  qida qəbulunda heç bir məhdudiyyət tələb etmirlərBütün metal zərgərliklərisaatları çıxardığınızdan əmin olunəgər metal elementləri olan paltarlarınız varsaçıxarılmalıdır 
 
Prosedur 30 dəqiqəbəzən isə 1 saat davam edir 
 
Yeni Maqnit Rezonans cihazımız “ Canon The Vantage Elan 2022 ” 1,5 Tesla gücündədir. 200 kiloqrama qədər çəkisi olan pasiyentlərin müayinəsi mümkündür. 
 MRT müayinə təhlil olunan toxumaların tərkibinin xüsusiyyətlərini  onlarda baş verən metabolik dəyişiklikləri differensiasiya etməyəhəmçinin iltihablı  ödemli sahələri , hidrosefaliyanı , travmatik zədələnmələri , hematomaları , absesləri , işemik  hemorragik tip üzrə qan dövranı pozğunluğu olan ocaqları aşkar etməyə kömək edir 


yaşdan 5 yaşadək uşaqlarda MRT ümumi anesteziya altında mümkündürTədqiqatdan əvvəl anestezioloq-reanimatoloqanesteziyaya mümkün əks göstərişləri müəyyən etmək üçün uşağı müayinə edir 

Bu üsulun üstün cəhəti ondan ibarətdir kixəstə şüalanmaya məruz qalmırAlınan təsvir daha aydın  diaqnostik cəhətdən əlverişli sayılır 


Tədqiqatın nəticələriekspert həkim tərəfindən bir neçə saat ərzində müəyyən olunur. 

Paylaşın
29.09.2022
2425

Rəy yaz

Xəbərlər

 • Menisk zədələnməsi

  05.10.2023

  488

 • “Laparoskopik Kolorektal Cərrahiyyə”

  27.10.2022

  802

 • ÜST- ün təşkilat nümayəndələri Respublika Diaqnostika Mərkəzini ziyarət etdilər

  22.09.2022

  782