Ürək-damar-cərrahiyyəsi

Respublika Diaqnostika Mərkəzinin Ürək-damar cərrahiyyəsi şöbəsində kardioloji xəstəliklərinin müalicəsi müasir dövrün tələblərinə cavab verən cərrahi üsullar ilə ən çağdaş texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanalarda peşəkar kardio-cərrahlar tərəfindən həyata keçirilir. 

  

Şöbədə,uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurlarının ən yeni pediatrik invaziv kardioloji müdaxilələrlə müalicəsi aparılır. 

  

Şöbədə 24 saat təcili ürək-damar xidmətlərini həyata keçirmək imkanına malikdir. 

  

Son 10 il ərzində hospitalmızda minə yaxın ürək-damar əməliyyatı icra olunmuşdur. 

  

Ürəyin işəmik xəstəliyi 

  

Ürəyin işemik xəstəliyi ən çox rast gəlinən kardioloji patalogiyadırÜrəyi qidalandıran tac damarlardakı 

daralma  tıxanmalarla özünü biruzə verən ürəyin işemik xəstəliyi ölümə ən çox səbəb olan 

xəstəliklərdən biridirSon 25 ildə koronar ürək xəstəliklərində görülən bu sürətli artımın əsas 

səbəbləri aşağıdakılardı: 

Gedərək pozulan qida rasiyonumuz (ürəyə faydalı qidalar yerinə yağlı yemək növlərinin seçilməsi) 

Sürətli urbanizasiyanın   texnologiyanın gətirdiyi fiziki hərəkətsizlik  stress 

Qeyri-sağlam həyat tərzi (Siqaretalkoqol) 

Bu kimi səbəblərürəyin tac damarlarındakı daralma  tıxanmaları əmələ gətirir kibunlar aorto-koronar şuntlanma əməliyyatı ilə aradan qaldırılır. 

  

Aorto - koronar şuntlama əməliyyatı 

  

Ürəyi qidalandıran damarlardakı daralmanın müalicəsi məqsədi iləürəkdən çıxan ana arteriya 

(aorta ürəyin öz damarlarındakı (tac arteriyalardaralma yerindən daha aşağı hissəsi 

arasında damar körpüləri yaratma əməliyyatına “aorto-koronar şuntlanma əməliyyatı” adı verilir. 

Bu əməliyyat adətən “açıq ürək əməliyyatının” aparılmasını tələb edirBu zaman ürək  

ağciyərlər tamamilə dayandırılaraq ürəyin üzərində daha rahat  imkanı yaradılır. 

Bu əsnada beyin  digər orqanların qan  oksigen ehtiyacı bədən xaricində olan süni 

ürək-ağciyər” cihazı vasitəsi ilə təmin edilir. 

  

Qazanılmış ürək qüsurları 

  

Qazanılmış ürək qüsurları anadangəlmə olmayansonradan qazanılan ürək xəstəlikləridir. 

Bu xəstəliklər arasında ən çox rast gəlinən qapaq xəstəlikləridir. 

  

Ürək qapağı xəstəliyi 

  

Ürək içində olan  qanın axış istiqamətini tənzimləyən 4 qapaq mövcuddurMüxtəlif 

səbəblərə görə (revmatizmyaşa bağlı kirəcləşməinfeksiyalar nəticəsində zədələnmə) 

qapaqların funksiyası pozulurQapaqlarda daralmalar  ya çatışmazlıqlar əmələ gəlir. 

  

Ən çox zədələnən aortal  mitral qapaqlardırBelə hallarda funkisyasını icra edə bilməyən 

qapaqlar çıxarılır  “süni ürək qapağı” ilə dəyişdirilirÜrək qapaqları mexaniki  ya bioloji 

qapaqla (protezləəvəz olunurMexaniki qapaq daha dayanıqlıdırancaq ömür boyu qan 

durulducu dərman istifadəsini tələb edirBioloji qapaq isə daha qısa ömürlüdür (10-15 il) 

ancaq qan durulducu dərman istifadəsi tələb etmirBu əməliyyat da şuntlama əməliyyatında 

olduğu kimi açıq ürək əməliyyatı tələb edir. 

  

Anadanqəlmə ürək qüsurları  

  

Bətndaxili inkişaf mərhələsində müxtəlif səbəblərdən əmələ gələn inkişaf pozğunluqlarıdır. 

Bu pozğunluqlarürəyin qulaqcıqlar  ya mədəciklərarası divarın defekti (dəliyi), ürəyə gələn 

 ya ürəkdən çıxan damarlardakı anomaliyalarürək qapaqlarında darlıq  ya çatmamazlığa 

səbəb olan anomaliyalartac damarlardakı anomaliyalarmədəcik  ya qulaqcıqların inkişaf 

pozğunluqları  ya yuxarıda saydığımız qüsurlardan bir neçəsinin bir yerdə olduğu ürək inkişaf 

pozğunluqları şəklində ola bilər. 

  

Xalq arasında "ürəyi dəlik uşaqolaraq bilinən anadangəlmə ürək xəstəliklərinin yüzlərlə 

müxtəlif forması vardırBu xəstəliklərin bəziləri yüngülbəziləri orta dərəcədəbəziləri isə çox 

ağır  mürəkkəb ola bilərBu qüsurlar da açıq ürək əməliyyatlarıyla aradan qaldırılır. 

Rəy yaz

Xəbərlər

 • Menisk zədələnməsi

  05.10.2023

  488

 • “Laparoskopik Kolorektal Cərrahiyyə”

  27.10.2022

  802

 • ÜST- ün təşkilat nümayəndələri Respublika Diaqnostika Mərkəzini ziyarət etdilər

  22.09.2022

  782