Oftalmologiya

Oftalmologiya şöbəsində tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün müasir tibbin tələblərinə cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunmuşdurBu avadanlıqlar vasitəsi ilə keratometriyaavtorefraktrometriyaultrasonoqrafiyapnevmotonometriyaangioqrafiyakompyüter perimetriya kimi diaqnostik müayinələr aparılır. 

  

Xaricdə təhsil almış təcrübəli oftalmoloqlar tərəfindən göz xəstəliklərinə dəqiq diaqnoz qoyularaq müasir konservativ  cərrahi müalicə taktikası seçilir  həyata keçirilir. 

  

RDM- iridosiklit  uveitlərqlaukomakataraktaretinapatiyalarrefraksiya pozğunluğugöz dibi xəstəliklərikonyuktivanın infeksion xəstəlikləribuynuz qışa xoralarıkonyuktiva  buynuz qışanın yad cismiquru göz sindromu  s. kimi xəstəliklərin müayinə  müalicəsi həyata keçirilir. 

  

Oftalmoloji bölümdə müalicə edilən xəstəliklər: 

  

 •   İridosiklit  uveitlər 

 •   Qlaukoma 

 •   Katarakta 

 •   Refraksiya pozğunluğu 

 •   Göz dibi xəstəlikləri 

 •   Konyuktivanın infeksion xəstəlikləri 

 •   Buynuz qişa xoraları 

 •   Konyuktiva  buynuz qısanın yad cismi 

 •   Göz təzyiqinin ölçülməsi 

 •   Quru göz sindromu 

 •   Yaş kanalının yuyulması  müayinəsi 

  

Oftalmoloji bölümdə həyata keçirilən əməliyyatlar: 

  

 •   Qapaq  xalazion əməliyyatı 

 •   Qapaqda absesin drenajı 

 •   Qapaq kəsiyinin tikilməsi 

 •   Qapaq kisti əməliyyatı 

 •   Pteriqium əməliyyatı 

 •   Göz yaşı axarlarının aktivləşdirilməsi 

 •   Konyuktiva kornea kəsiyinin tikilməsi 

 •   Fako-iol 

Rəy yaz

Xəbərlər

 • Menisk zədələnməsi

  05.10.2023

  488

 • “Laparoskopik Kolorektal Cərrahiyyə”

  27.10.2022

  802

 • ÜST- ün təşkilat nümayəndələri Respublika Diaqnostika Mərkəzini ziyarət etdilər

  22.09.2022

  782