Сərrahiyyədə əldə olunmuş nailiyyətlərə dair toplantı keçirilib