Azərbaycan dövlətinin səhiyyəyə diqqəti uğurları artırır