Onurğa beyninin fəsadlı törəməsi xaric edilmiş pasiyent xəstəlikdən tam azad edilib