Anadangəlmə ürək qüsuru olan uşaqların həyat tərzi necə olmalıdır?