“Stress və sinir sistemi” mövzusunda seminar keçirilib